สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ รพ.บัวเชด 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 11-03-2563 380 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว รายการเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ รพ.บัวเชด 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)